Rotary International, kao jedno od težišta ističe vodu i sanaciju. Tema koju obrađujemo kroz ovaj projekat „Voda i Sanacija“, kao problem i potreba građana, nažalost je prisutna širom Bosne i Hercegovine.
Osnovna škola „Lukavac grad“ je izgrađena 1980. godine. Od izgradnje škole nije vršena nikakva sanacija na mokrim čvorovima. Učenici sa invaliditetom osnovne škole Lukavac grad nemaju pristup toaletu iz razloga što širina vrata ne dozvoljava prolaz invalidskih kolica. Invalidna djeca koja pohađaju ovu školu nisu uopšte u stanju da koriste ovaj mokri čvor jer nemaju pristup i samim tim su prinuđena da ne vrše nuždu i suzdržavaju se tokom nastave . U osnovnoj školi „Lukavac grad“ toalet koristi još 900 učenika iako su mokri čvorovi ispod svih standarda. Bez obzira što nas svi upozoravaju da je osobna higijena uistinu jako važna za zdravlje djece, djeca u ovoj školi nemaju ni približno uslove za to. Osobna higijena uključuje pranje ruku. Pranje ruku izuzetno je važno, jer su stalno izložene različitim mikroorganizmima. Prljavim rukama možemo zaraziti sebe, ali i sve koji su s nama u kontaktu. Najčešće bolesti koje se prenose prljavim rukama su bolesti probavnog sustava (trovanja hranom, virusni proljevi), parazitarne bolesti (na primjere, dječje gliste), virusne bolesti (poput hepatitisa A ) ili različite infekcije kože . Učenici osnovne škole Lukavac nisu uprilici da imaju pristup slavinama jer je većina slavina za vodu pokvarena i nije u funkciji. Poznato je da su djeca nestrpljiva i da zbog dugog čekanja na red odustaju od pranja ruku. Realizacijom ovog projekta napravio bi se pristup za invalidne osobe i sanirala bi se dva mokra čvora u školi „Lukavac grad“. Mislimo da je ovaj Projekat jako važan za invalidnu djecu jer bi se sa izgradnjom toaleta za njih, oni osjećali prihvaćeniji od društvene zajednice. Naša zemlja je u jako teškoj finansijskoj situaciji i na marginu stavlja osobe sa invaliditetom,ovaj projekat bi poboljšao uslove boravka na nastavi i djeca bise osjećala da imaju svoje mjesto u društvu. Pored djece sa invaliditetom i djeca tipičnog razvoja bi imala mogućnost da imaju mokri čvor koji bi im obezbjedio normalne uslove za obavljanje higijenskih navika.