Četiri pravca Rotary služenja?

fb profile img_burned

Cilj Rotarija je unapređivanje i produbljivanje ideala služenja u pet pravaca: u klubu, profesiji, zajednici ,međunarodnom služenju i služenje novim generacijama.

Služenje u klubu

Služenje u klubu su sve aktivnosti kroz koje rotarijanci doprinose uspjehu i besprijekornom funkcionisanju svog kluba (prisustvo, aktivno angažovanje u projektima, saradnja u upravnom odboru i klubskim komisijama, plaćanje članarine, sudjelovanje u rotarijanskim manifestacijama itd.).

Služenje u profesiji

Obaveza svakog nosioca funkcije profesionalne klase u Rotariju je da drugima približi svoj ideal služenja u poslu i profesiji. Tako što se razgovara sa mladim ljudima zainteresovanim za svoju profesionalnu karijeru o svojim iskustvima, pa mogu isticati mogućnost služenja u svakoj profesiji.

Služenje u zajednici

Služba prema zajednici obuhvata sve napore Rotarijanaca koji doprinose poboljšanju kvaliteta života ljudi u sopstvenoj okolini. Ima klubova koji osnivaju pododbore za kvalitet života, razvoj života u zajednici, zaštiti čovekove sredine itd. Klubovi bi trebalo da utvrde postojeće probleme i potrebe za životom u zajednici (bez ograničenja na područje kluba). Ukoliko se nijedna druga organizacija ne bavi postojećim problemom, onda klub treba da se prihvati tog problema i započne akciju u korist zajednice.

Međunarodno služenje

Sve ono što rotarijanci preduzimaju da bi olakšali sporazumjevanje među narodima, dobru volju i mir u svijetu, tako što će upoznati ljude iz drugih zemalja kao i njihovu kulturu, običaje, dostignuća, nastojanja i probleme.

Služenje novim generacijama

Služenje novim generacijama, kao peta avenija služenja, podržava sve pozitivne promjene koje preduzimaju omladina i mladi kroz razvijanje liderskih aktivnosti, uključivanja u projekte služenja lokalnoj ili međunarodnoj zajednici, i razmjenu programa, koji obogaćuju i njeguju mir u svijetu i kulturno razumijevanje.