Svaki Rotary-klub bira svoje članove, upravne odbore i ima jaku autonomiju unutar sistema svog statuta, statuta Rotary Internationala i drugih zakona. Rotary-klubovi sastaju se svake sedmice radi uspostavljanja prijateljstva i dogovaranja o aktivnostima služenja i ciljevima. Članstvo se stječe pozivom i zasnovano je na principu – po jedan zastupnik svake vrste posla ili djelatnosti, da bi se osigurao prosjek društvenog vodstva.

Rotary klub se sastoji od aktivnih članova/članica, odraslih osoba, dobrog karaktera i visoke poslovne/profesionalne reputacije i osoba koje uživaju ugled u našoj lokalnoj zajednici.

Na osnovu Ustava Rotar Internationala (član 5.), član/članica Rotary kluba Tuzla  može biti osoba koja je:

  1. angažirana kao vlasnik, partner, korporativni direktor, ili menadžer bilo koje dostojne i priznate struke ili profesije; ili
  2. ima bilo koju poziciju u bilo kojoj dostojnoj i priznatoj struci ili profesiji, ili u bilo kojoj poslovnici ili agenciji i ima izvršne ovlasti; ili
  3. penzioner koji je bio/bila na bilo kojoj poziciji navedenoj pod (1) ili (2) ove sekcije; ili
  4. dokazani lider u lokalnoj zajednici koji dijeli vrijednosti rotarijanstva; ili
  5. ima status korisnika Rotary fondacije kako je definirano od strane Rotary Internationala i njegovo/njeno mjesto poslovanja ili prebivalište se nalazi na području u kojem djeluje klub.

 

Ukoliko ispunjavate neke od gore navedenih uslova, možete nam poslati pismo namjere sa biografijom i obrazloženjem o Vašoj želji za pristupanje rotarijanstvu i Rotary klubu Tuzla . Klub će Vašu molbu razmotriti i o odlukama će Vas obavijestiti u roku od tri sedmice.

He profit most who serves best

“Najveća korist za čovjeka je služenje drugim ljudima”

ČLANOVI

ROTARY CLUB TUZLA

POČASNI ČLANOVI