• 07
  • May

Poziv za učešće u natječaju za najbolji literani sastav na temu „Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije“

Poziv za učešće u natječaju za najbolji literani sastav na temu  „Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije

 

U okviru projekta „Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije“, Pedagoški zavod TK i Rotary Club Tuzla raspisuju  natječaj za najbolji literarni sastav učenika osnovnih i srednjih škola s područja TK:

Starenje stanovništva postalo je jedno od najvažnijih pitanja budućeg društvenog razvoja velikog broja zemalja. Utjecaji i posljedice relativno brzih povećanja udjela stare populacije u društvu očituju se u najvažnijim sektorima kao što su ekonomija, zdravstvo, socijalna skrb i brojnim drugim. Iako se starosti kao fenomenu u politici skrbi često prilazi na individualnom nivou, nastojeći pronaći odgovore na specifičnosti potreba starije osobe, ipak se danas razvijena društva izrazito trude da fenomenima starosti i starenja pristupe s aspekta šireg društvenog nivoa.

Takav pristup svoje utemeljenje ima i u činjenici da prilagodba na starost ne ovisi samo o biološkim i psihološkim faktorima već i o vanjskim faktorima, kao što su socijalna okolina, porodične prilike, stambeni uslovi i sistemi podrške koji u nekoj sredini postoje, a usmjereni su na pomoć starijim osobama. Starije osobe nisu homogena skupina i ne doživljavaju sebe kao odvojenu populacijsku skupinu, nego su integralni dio zajednice u kojoj aktivnim uključivanjem žive, rade i stvaraju.

Starost je vrijeme kad život dobiva nove duhovne dimenzije i prednosti kojih nije bilo u mladosti. Populaciju starih osoba često se smatra visoko vulnerabilnom po različitim kriterijima. Stare osobe nerijetko su marginalizirane u pogledu svojeg društvenog utjecaja, ekonomski su slabije od mlađih dobnih skupina, zdravstveno su ugroženije itd.

Jedan od ključnih problema prisutnih kod starije populacije vezan je uz njihovu socijalnu isključenost. Fenomen socijalne isključenosti starih osoba može se odnositi na različite aspekte njihovog života, a obično uključuje: dimenziju socijalnih odnosa, participaciju u kulturnim aktivnostima, pristup službama u lokalnoj zajednici, isključenost iz susjedstva, pristup i redistribuciju financijskih i drugih materijalnih dobara.

Zbog neprilagođenosti institucionalnog sistema potrebama starijih osoba, članovi zajednice i civilnog društva trebali bi uočiti problem i humanim djelovanjem u okviru svoje djelatnosti pomoći im pri obavljanju svakodnevnih poslova i zadovoljavanju osnovnih egzistencijalnih potreba. Briga za stare, nemoćne i bolesne osobe, imajući u vidu da su baš oni ti koji su u granicama svojih mogućnosti stvarali svijet u kojem mi danas živimo, stvara osjećaj za humanost i uočava navedene probleme. Pomažući starim i nemoćnim osobama indirektno dajemo novi smisao i vlastitom životu, a s duhovnog aspekta življenja još jednom dokazujemo da nam svjetlost vlastitog života nije povjerena uzalud.

Poštujući prethodno navedene stavove Rotary klub Tuzla i  Pedagoški zavod TK su 2013. godine pokrenuli projekat „Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije“.  I ove godine, u izmjenjenjim okolnostima, projekat  se, sad već tradicionalno, implementira na teritoriji Tuzlanskog kantona.

Propozicije natječaja za najuspjeliji literarni rad

Pravo učešća

Na natječaju mogu učestvovati učenice i učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Tema

Tema literarnih radova su stare osobe i naš odnos prema njima, uočavanje njihovoga socijalnog položaja u današnjem društvu i (ne)briga za stare, nemoćne, često bolesne ljude koji žive sa nama i pored nas. Mladi često zaboravljaju koliko je veliko iskustvo i mudrost starosti i koliko mogu naučiti od njih. Teme literarnih radova odredit će nastavnici/profesori ili učenici sami. Radovi nisu ograničeni literarnom formom, mogu biti napisani u stihu, prozi ili u kratkoj dramskoj formi, ali  potrebno je da su tematski u skladu s nazivom konkursa. Svaka takmičarka/takmičar dostavljaju svoje literarne radove nastavniku/profesoru koji će voditi ovu aktivnost u školi, a škola će odabrati radove.

Slanje literarnih radova

Svaka škola može poslati maksimalno 6  radova i to: osnovne škole: kategorije I-V razreda 3 rada; kategorija VI-IX razred 3 rada, a srednje škole: kategorija I-II razred 3 rada, a kategorija III-IV razred 3 rada (ukupno 6 radova iz svake škole).  Literarni radovi prethodno moraju biti lektorirani,  i dostavljeni na adresu: literarnikonkursi@pztz.ba najkasnije do 31. maja 2020. godine s naznakom/predmetom: „Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije“.

Ocjenjivanje prispjelih radova

Stručna komisija, koju će imenovati Rotary klub Tuzla u saradnji s Pedagoškim zavodom TK Tuzla, pregledat će sve prispjele radove i izabrati najuspjelije iz osnovnih i iz srednjih škola (ukupno 6 nagrada i 6 pohvala), koji će biti prezentirani na završnoj svečanosti ako se za to steknu uslovi ili na neki drugi način u skladu s datim okolnostima.

Autorima najboljih radova Rotary Club Tuzla će dodijeliti  prigodne nagrade i plakete:

jedna I nagrada osnovne škole                                                          jedna I nagrada srednje škole

jedna II nagrada osnovne škole                                                       jedna II nagrada srednje škole

jedna III nagrada osnovne škole                                                     jedna III nagrada srednje škole

i tri pohvale                                                                                     i tri pohvale

 

Organizatori će javno objaviti rezultate natječaja i bit će dostupni na web stranici Rotari kluba Tuzla i Pedagoškog zavoda TK. Imajući u vidu trenutnu situaciju, datum završne manifestacije i dodjele nagrada i plaketa ili datum i način predaje nagrada, bit će naknadno objavljen.  

Tuzla, 7. maj 2020. godine

Rotary Club Tuzla  i Pedagoški zavod TK

 

rotary administrator