Distrikt 1910. komu pripada RC Tuzla  najveći je Distrikt u cijeloj RI obitelji s ukupno 162 kluba. Jedini je Distrikt koji objedinjuje klubove čak 5 država i u kome se govori 5 različitih jezika. Prema broju članova na 14. je mjestu u svijetu.

Istočna Austrija ima 65 klubova, Mađarska 37, Hrvatska 26, Slovenija 24, Bosna i Hercegovina 10.

Trenutno u Distriktu postoji težnja za osnivanjem novih klubova kako bi se, posebno u Mađarskoj i Hrvatskoj, dosegao broj klubova koji omogućuje osnivanje vlastitog distrikta, budući da prigovori na tako veliki Distrikt dolaze sa svih strana. Austrijancima koji upravljaju njime sve je teže obilaziti klubove, ostali pak imaju jezičnih problema u komunikaciji sa središnjicom, a nakon više od 10 godina postojanja smatraju se i samodovoljnima.

Do sada su gotovo svi guverneri bili Austrijanci, a tek su godine 1999. uvedene funkcije pomoćnika guvernera za pojedine države.

Rotary Distrikt 1910