Rotaract Club Tuzla 99

ROTARACT CLUB TUZLA 99

Rotaract club Tuzla ’99 je osnovan početkom 2012. godine, a pod pokroviteljstvom Rotary Club-a Tuzla ’99. Charter ceremonija je održana u subotu, 4. februara 2012. godine u restoranu “Biblioteka” u Tuzli , a na charteru je bio prisutan i Guverner Rotary Distrikta 1910.

Rotaract Club Tuzla ’99 okuplja mladiće i djevojke od 18 do 30 godina koji su spremni da vlastitim angažmanom, koristeći se ličnim sposobnostima i resursima, pomažu i doprinose poboljšanju života ljudi u svojoj okolini, pomažu njen razvoj i afirmaciju, stvaraju mrežu domaćih i međunarodnih prijateljstava sa ljudima slicnih aspiracija, pri tome, slijedeći generalni ‘light motiv’, da ucine svijet ljepsim mjestom za zivljenje.

Misija

MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE