Struktura Rotary klubova
Postoje mnogi koji, kada je u pitanju navođenje strukture Rotarya, razmišljaju u smislu hijerarhije (od vrha prema dolje), no bez kluba Rotarijanaca i osnovnog Rotary kluba ne može postojati ni Rotary.

Upravo je Rotary klub taj koji u svim svojim raznolikim formama donosi čaroliju organizaciji. Autonomija, tj. samoorganizacija i samouprava, Rotary kluba je nešto što se treba čuvati pod svaku cijenu.

Postoji više od 31 000 klubova uključenih u Rotary International. Klubovi koji su članovi, a i pojedinci koji su članovi Kluba, tako jačaju poziciju Kluba kao temeljnog kamena organizacije.

Više od 1.2 milijuna Rotarijanaca u 164 zemlje širom svijeta čine najutjecajniju i najsnalažljiviju uslužnu organizaciju u svijetu.

Postojeća struktura Rotarya ogleda se na svakoj razini, i ponovno   počevši s Klubom. Postoji nekolicina odabranih članova koji čine predstavničko upravno tijelo Kluba i koji daju svakodnevnu preporuke članovima.

Predsjednik
Predsjednika kluba se bira godišnje od članstva i, po pravilu, ostaje u službi jednu godinu. Sekretar organizacije i blagajnik (čija funkcija je bez naknade) se, također, godišnje biraju, a mogu izabrati i da budu u službi do pet godina.

Rotary komiteti
Određeni broj komiteta služi da na različite načine ostvaruje ciljeve Rotarya.
Kompletna lista komiteta je prikazana ispod:
Service Community and Vocational Service (Služba za zajednicu i Stručna služba)
International Service (Međunarodna služba)
Membership Services (Služba za članstvo)
Rotary Foundation (Rotary fondacija)
Youth Opportunities (Prilike za mlade)
Administrative Audit (Upravna revizija)
Communications (Sredstva javnog informiranja)
Conference (Skupovi)
Leadership Development & Training (Razvoj i trening liderstva)
Standing Constitutions (Postojeći Ustavi)
Executive (Izvršna vlast)
Finance (Finansije)
Past Presidents Advisory (Savjet prethodnih predsjednika)

Vijeće kluba
Vijeće kluba se, ponovno, godišnje bira, a sačinjeno je od klupskih službenika i 6 redovnih članova kluba, i služi jednu godinu. U ostalim dijelovima Rotary svijeta ovo tijelo je poznatije kao Odbor kluba (Club Board) i kao takvo se spominje u svim RI ustavnim spisima. Svaki klub prima povelju za rad od Rotary Internationala.