• 31
  • Jul

Konkurs za stipendiranje nadarenih studenata

Rotary klub Beč raspisao konkurs za stipendiranje nadarenih studenata

 Kandidat treba da posjeduje odlično poznavanje engleskog ili njemačkog jezika te da aplikaciju napiše na jednom od ta dva jezika. 
 Stipendija je dostupna redovnim studentima prvog ciklusa studija Fakulteta i koledža u Tuzli i to za oblasti: 

• Prirodnih nauka 
• Tehničkih nauka 
• Medicina i veterina 
• Poljoprivredni i šumarski smjer 
• Pedagoški smjerovi fakulteta 

Stipendija obuhvata troškove školarine i/ili druge troškove koji se tiču studiranja u toku dvije godine od dobijanja iste. 

Kriteriji odabir budućeg stipendiste: 
• Da je državljanin BiH 
• Da studira na javnom univerzitetu 
• Da će transparentno izvještavati o položenim ispitima, ocjenama na polovini godine za godinu u kojoj se stipendija prima 
• Preporuka dekana ili mentora iz BiH koja se odnosi na kvalitet i potencijal kandidata 
• Kućna lista i/ili pregled porodičnih prihoda 
• Komunikacija na tečnom njemačkom ili engleskom jeziku 
• Biografija.

Dodatni uslovi koje Rotary nudi:

• Uspostavljanje kvalitetnih kontakata u Austriji;
• Poziv za trodnevni boravak u Beču tokom prve godine stipendiranja u cilju učešća na sastanku
• Rotary kluba iz Beča sa plaćenim troškovima;
• Rotary klub u Beču će pomoći u pronalaženju ljetnog posla u Austriji tokom studiranja;

Kako aplicirati?

Podnosilac prijave mora dostaviti biografiju i sve dostupne dodatne informacije spram traženih kriterija uključujući pismo preporuke (za dokaz o izvrsnosti), dokaz o finansijskom stanju kroz transparentnost porodičnog dohotka i motivaciono pismo iz koga će biti vidljivo interesovanje kandidata za smjer stručnog obrazovanja i razlog apliciranja.

Prijavu treba dostaviti na adresu: rotaryclub.tuzla99@gmail.com najkasnije do 20. augusta 2018. godine. Odabrani kandidati biće pozvani na intervju koji će se održati u Tuzli i to krajem augusta ili početkom septembra.

 
Sve uslove konkursa možete pronaći na linku: Scholarship selection criteria
rotary administrator