• 17
  • May

PETS/SETS 2016

Godišnja konferencija Rotary klubova za dolazeće predsjednika i sekretare održala se u
Bijeljini 14.5.2016. godine u Etno selu Stanišići.
Prisutnima se predstavio budući guverner Distrikta DGE Paul Jankowitsch izlaganjem kojim je naglasio primarne ciljeve koje želi postići u svom mandatu.
Priprema za novu rotarijansku godinu je postavila u centar pozornosti sljedeće :
– poboljšanje komunikacije unutar Distrikta 1910
– povezivanje sa Rotary klubovima u Distriktu i na regionalnoj i globalnoj razini
– uvodjenje CICO pozicije u klubovima radi lakše komunikacije i rada sa podacima kluba i članova
– intenziviranje rada sa mladjim kategorijama ( Interact i Rotaract klubovima)
– kvalitetniju pripremu predsjednika i sekretara klubova za efikasno izvršavanje obaveza u klubu prema Rotary District-u i Rotary International
– dodatni seminar za rad sa Disrikt i Global grantovima će biti planiran i održan prije nove rotarijanske godine
Zahvaljujemo se prijateljima iz RC Bijeljina na srdačnom prijemu i izvanrednoj organizaciji seminara.

rotary administrator