• 18
  • Mar

Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije

Poziv za učešće u natječaju za literani sastav i najuspješniju fotografiju na temu “Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije”

Pozivamo nastavnike i učenike (članove literarne, novinarske i fotosekcije i sl.) osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona da se uključe u projekat.
Radovi se šalju elektronski Pedaškom zavodu na adresu mazra@pztz.ba do 9. aprila 2017. godine, a proglašenje najuspješnijih škola i učenika obavit će se 16. aprila/travnja 2017. godine.

Propozicije natječaja za najuspjeliji literarni rad

Pravo učešća
Na natječaju mogu učestvovati učenice i učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Tema
Tema literarnih radova su stare osobe i naš odnos prema njima, uočavanje njihovoga socijalnog položaja u današnjem društvu i (ne)briga za stare, nemoćne, često bolesne ljude koji žive sa nama i pored nas. Mladi često zaboravljaju koliko je veliko iskustvo i mudrost starosti i koliko mogu naučiti od njih.
Teme literarnih radova odredit će nastavnici/profesori ili učenici sami. Radovi mogu biti napisani u stihu, prozi ili u kratkoj dramskoj formi.

Slanje literarnih radova
Svaka takmičarka/takmičar treba dostaviti svoje literarne radove nastavniku/profesoru koji će voditi ovu aktivnost u školi, nakon čega će ocjenjivački sud škole izabrati tri najuspjelija rada i proslijediti ih u pisanom obliku Rotary klubu Tuzla putem Pedagoškog zavoda TK Tuzla najkasnije do 09. aprila 2017. godine.

Ocjenjivanje prispjelih radova
Ocjenjivački sud koji će imenovati Rotary klub Tuzla u saradnji s Pedagoškim zavodom TK Tuzla pregledat će sve prispjele radove i izabrati najuspjelije iz osnovnih i iz srednjih škola (ukupno 6 nagrada i 6 pohvala), koji će biti prezentirani na završnoj svečanosti.
Najbolje ocjenjenim radovima dodijelit će se nagrade:

Jedna I nagrada
Jedna II nagrada
Jedna III nagrada
Tri pohvale.

Propozicije natječaja za najuspjeliju fotografiju

Pravo učešća
Na natječaju mogu učestvovati učenice i učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Tema
Tema fotografije su stare osobe i naš odnos prema njima. Primjera radi, to mogu biti portreti, radni portreti, hobi starih osoba, odmor i razonoda (igranje šaha, domina, čitanje novina, štrikanje, vez, keranje i sl.), odnos starih i mladih i sl.

Slanje fotografija
Svaka takmičarka/takmičar može dostaviti svoje fotografije nastavniku/profesoru koji vodi foto-sekciju u školi, nakon čega će ocjenjivački sud škole izabrati tri najuspjelije fotografije i proslijediti ih na CD-u Rotary klubu Tuzla putem Pedagoškog zavoda TK Tuzla najkasnije do 09. aprila 2017. godine.

Datoteka
Fotografije treba da su u .jpg formatu, 300 dpi sa dužom stranicom od maksimalno 1800 piksela. Naziv datoteke (fotografije) treba da sadrži ime i prezime učenice/učenika i naziv fotografije. Na samoj fotografije ne smije biti ispisano ime autorice/autora niti bilo šta drugo što bi moglo upućivati na autoricu/autora.
Na CD-u treba čitko ispisati naziv škole iz koje dolaze radovi.

Autorska prava
Fotografija mora biti vlastito djelo autorice/autora snimljeno tokom trajanja natječaja.
Autorica/autor daju pravo Rotary klubu Tuzla da može koristiti fotografije u reklamne svrhe – izrade kataloga, plakata i promoviranje izložbe i projekta bez naknade.

Ocjenjivanje prispjelih radova
Ocjenjivački sud koji će imenovati Rotary klub Tuzla u saradnji s Pedagoškim zavodom TK Tuzla pregledat će sve prispjele radove i izabrati najuspjelije koji će biti prezentirani na završnoj svečanosti.
Najbolje ocjenjenim radovima dodijelit će se nagrade:

Jedna prva nagrada
Jedna druga nagrada
Jedna treća nagrada
Tri pohvale.

Rotary Club Tuzla upućuje poziv zaintresovanim osnovnim i srednjim škola na području TK za predavanje. Predavanje ima za cilj da upozna učenike sa Rotary organizacijom kao i da pojasni problematiku starije populacije te samu svrhu raspisanog konkursa.

Takođe, na predavanju članovi našeg kluba bi pojasnili sve detalje i odgovorili na potencijalna pitanja vezana za literarne radove i fotografije.

Škole zainteresovane za predavanje treba da se jave gospođi Azri na mail: mazra@pztz.ba

Nedžad Pirić
Predsjednik RC Tuzla 2016 / 2017

rotary administrator