• 19
  • Jan

Početak realizacije trogodišnjeg projekta „Razvijanje čitalačke kulture učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona“

Rotary Club Tuzla i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla i realizuju trogodišnji projekat „Razvijanje kulture čitanja učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona“.

Projekat se realizuje u okviru tri komponente:

a) popunjavanje školskih biblioteka nedostajućim naslovima u vrijednosti: 190 000 KM;

b) realizacija obuke za nastavnike i jačanje kompetencija sa ciljem poboljšanja učeničke čitalačke kulture; i

c) formiranje/reorganizacija kutka za čitanje u osnovnim školama TK.

Seminaru održanom u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, 19. i 20.1.2018. godine prisustvovalo je 27 nastavnika iz osnovnih škola koje su uključene u prvoj godini realizacije ovog projekta. Na seminaru su, u okviru radionica, obrađene teme: „Odgovornost nastavnika u razvijanju kulture čitanja“; ‘’Strategije kritičkog čitanja’’;‘’Čitanje kao inspiracija’’„Naučne činjenice o čitanju“; „Pjesnička radionica“; „Novi pristup rječniku”;„Swot analiza reorganizacije/formiranja kutaka za čitanje“

Do juna tekuće godine nastavnici će istraživačke zadatke implementirati u razredima.

 Kako je planirano u provj godini projekat bi se trebao implemtirati u 27 osnovnih škola sa područja TK, kako bi u naredne tri godine mogao biti proveden u svih 88 škola na području TK.

„ Ovo je jedan od najvećih projekata koji su zadnjih sedam, osam godina došli na područje TK a sigurno najveći koji je od kraja rata do danas direktno bio usmjeren na razvijanju te čitalačke kulture naše djece na našem kantonu.“ kazao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

rotary administrator