• 18
  • Jul

Budi Mali Svijet

2010. godine RC TUZLA I RC LUKAVAC su bili inicijatori pokretanja NGO MALI SVIJET, koji se bavi rahabilitacijom djece sa razvojnim poteškoćama. Najveći broj korisnika su djeca sa autizmom. Za 7 godina volonterskog rada NGO MALI SVIJET je uspio da pomogne velikom broju djece i već sada ima preko 80 korisnika. Povećanjem broja djece naišli su na probleme prostornog kapaciteta te nisu više u mogućnosti primati djecu na rehabilitaciju. Opština Lukavac je ustupila besplatno prostor jedne škole koju je potrebno adaptirati da bi se formirao CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU.Mi kao Rotarijanci smo dali podršku za formiranje ovog CENTRA s obzirom da pratimo njihov rad i da pratimo njihove rezultate. Obraćamo Vam se za pomoć da podržite adaptaciju ovog prostora. S obzirom da svako čekanje za ovu djecu znači odlaganje njihovog uspjeha, stoga nemamo vremena za konkurisanje granta, naš prijedlog bi bio da svi članovi RC podrže ovaj projekat sa nekim simboličnim iznosom na nivou kluba. Sve uplate mogu se izvršiti online a informacije o kampanji za Centar i uplati se nalaze na web stranici www.budimalisvijet.com.

rotary administrator