• 08
  • Apr

Seminar za Rotary Fondaciju

President Elect Training Seminar (PETS) i Secretary Elect Training Seminar (SETS) za predsjednike i sekretare Rotary i Rotarakt klubova BiH za 2017/2018g.. Seminar za Rotary Fondaciju.

 

rotary administrator