• 14
  • Mar

Rotary klubovi iz Tuzle i Floride obezbijedili donaciju za Dom penzionera Tuzla

Saopćenje za javnost Rotary Club Tuzla

Rotary club Tuzla u saradnji sa Rotary club iz SAD-a realizovao projekat sa ciljem poboljšanja uvjeta boravka u Domu penzionera u Tuzli

Posredstvom Rotary Club-a Tuzla, Rotary Club of Boca Raton Sunrise iz SAD-a je Domu penzionera u Tuzli donirao 4.475 USD.
Novac je utrošen na realiziranje nekoliko manjih projekata koji će unaprijediti kvalitet usluga osobama treće životne dobi, koje borave u ovoj ustanovi.
“Kada uzmemo u obzir da kod nas, prema zadnjem popisu stanovništva, 16% populacije čine stare osobe, sasvim je logično što nam se kao imperativ nametnula potreba da i mi na svoj način pomognemo”, rekao je na današnjoj konferenciji za medije u Domu penzionera Nedžad Pirić, predsjednik Rotary Club-a Tuzla.
Dom penzionera trenutno ima 180 korisnika, od kojih je 120 nepokretno ili teško pokretno, te je rukovodstvoDoma zbog toga značajan dio donacije usmjerilo za nabavku aparata za terapiju sa interferentnim strujama, koji je nophodan dio medicinske opreme za fizikalnu rehabilitaciju. Budući da je objekt Doma star više od 36 godina, te da je tokom rata i u poratnom periodu djelimično devastiran, dio sredstava utrošen je i za nabavku materijala za rekonstrukciju 6 kupatila.
Takodjer, za potrebe Dnevnog centra za zdravo starenje, kupljen je LED tv prijemnik velikog ekrana.
Kako je rekao Mirsad Bakalović, direktor Doma penzionera, donacija će značajno popraviti kvalitet života korisnika njihovih usluga. Aparat za fizikalnu rehabilitaciju je nov, suvremen i istovremeno je njime moguće tretirati dvije osobe, a rekonstruirana kupatila će konačno u potpunosti biti prilagodjena potrebama starih osoba, pojasnio je Bakalović.
A, nakon što su u ovoj godini, u svojojl okalnoj zajednici, uspješno realizirali čak tri projekta, članovi Rotary Club-a Tuzla, koji je dio medjunarodne organizacije Rotary International, već sutra započinju novi. Riječ je o konkursu za najbolje literarne radove i fotouradke učenika osnovnih i srednjihškola s područja TK o temi ” Podizanje svijesti kod mladih o problemima starije populacije”.Projekt će biti realiziran u suradnji sa Pedagoškim zavodom TK,a podrazumijeva i niz predavanja o problemima starije populacije i međugeneracijskoj solidarnosti.

rotary administrator