• 06
  • Jun

Prva škola mamografije u Tuzli

Rotarijanci i Ljekarska komora TK organizirali Prvu školu mamografije u Tuzli

„ Mamografi za BiH“ naziv je projekta Rotary zajednice, koji osim nabavke mamografa, podrazumijeva i obuku medicinskog kadra za rad na mamografu.U skladu s tim, u Edukativnom centru UKC-a Tuzla, u suradnji sa Ljekarskom komorom TK, 5.juna počela je sa radom Prva škola mamografije.

Edukacija je prvenstveno namijenjena ljekarima, inženjerima i medicinskim tehničarima zdravstvenih ustanova iz 7 bosanskohercegovačkih gradova, kojima su donirani mamografi. Škola mamografije je koncipirana kao bazični kurs koji podrazumijeva upoznavanje sa svim dijagnostičkim modalitetima pregleda dojki, pri čemu je akcent stavljen na mamografiju kao zlatni standard u otkrivanju malignih lezija u dojkama. Krajnji cilj je osposobljavanje polaznika za samostalno očitavanje i pisanje mamografskih nalaza. Edukaciju će provoditi eminentni domaći stručnjaci: dr.Mensura Burina, dr.sc. Nihad Mešanović , prof.dr. Haris Huseinagić,mr.med.sci Hanifa dr Fejzić, mr.med.sci Sanida dr Azabagić, doc.dr Jasminka Mustedanagić Mujanović,mr.med.sci Azra Pašić, prim. dr Dijana Koprić.

Nositelj projekta je Rotary Club Wien-Albertina iz Austrije, a implementator Rotary Club Tuzla .


Karcinom dojke je na prvom mjestu uzroka smrti od karcinoma kod žena. Incidencija karcinoma dojke je u stalnom porastu kako u svijetu, tako i u našem okruženju.Najčešće se javlja kod postmenopauzalnih žena sa prosječne starosti 55 godina. Ono što zabrinjava je činjenica da sve češće obolijevaju mlađe žene.Još ne postoji preventiva i jedini način smanjenja mortaliteta je rana detekcija maligne lezije.

 

rotary administrator