• 15
  • Dec

Predavanje o temi “Progress through innovation and education” , Dr Edhem Čustović, Univerzitet „ La Trobe“ – Australija

Rotari klub Tuzla je u saradnji sa Rotaract klubom Tuzla99 i University Hotel Dorrah Tuzla, organizovao predavanje Dr Edhema Čustovića, profesora na ”La Torbe” Univerzitetu iz Melburna. Sala biblioteke hotela je bila premala da primi sve zainteresovane prijatelje rotarija i rotarijance. Čustović je vezan za svoju rodnu zemlju i grad Tuzlu, te nastoji pružiti podršku pri obrazovanju mladim ljudima, pomažući im kroz Fondaciju “Bosnia & Herzegovina Futures Foundation”, koju je osnovao sa bratom Rešadom, također uspješnim inžinjerom. Motivirajućim govorom i diskusijom profesor Edhem Ćustović, osnivač najvećeg međunarodnog udruženja inženjera i prateće Fondacije koja okuplja inovativne studente iz naše zemlje, želi potaknuti mlade ljude da pokrenu vlastite biznise, a njihove profesore da samoinicijativno osiguraju novac za vlastiti naučnoistraživački rad.
rotary administrator