• 14
  • Jul

Još jedna uspješna rotarijanska godina je iza Rotary Club-a Tuzla

Još jedna uspješna rotarijanska godina je iza Rotary Club-a Tuzla .Tradicionalno, okončana je svečanom primopredajom dužnosti, koja je bila upriličena 1.jula. Na mjesto predsjednika RC Tuzla za 2017./18. g. imenovan je Samir Durmić , a vodeći tim će u novoj rotarijanskoj godini činiti i : Andrej Andrejevic (sekretar), Beriz Civic (blagajnik), Jasmina Meskovic Pandur(rizničar), Mario Zovko (podrška mladima), Slavica Bradvic Hanusic(međunarodna služba).

Na svečanosti upriličenoj povodom kraja rotarijanske godine, prisutnim se obratio Nedžad Pirić, predsjednik RC Tuzla za 2016./17.g., koji se osvrnuo na prethodnu rotarijansku godinu.Tom prilikom je naveo projekte koje je RC Tuzla uspješno okončao u protekloj godini, a čija je ukupna vrijednost iznosila oko 500.000 KM.Takodjer, govorio je i o projektima koji su u fazi realiziranja, te napomenuo da se svi odvijaju planiranim smijerom i dinamikom.

Nakon izvršene primopredaje dužnosti, članovima se obratio i Samir Durmić, predsjednik za 2017./18.g. Novi predsjednik je iznio plan rada, koji osim tekućih i novih projekata, sadrži smjernice zahvaljujući kojim bi RC Tuzla i u ovoj godini trebao biti jedan od najaktivnijih i najkvalitenijih klubove u BiH, zadržavajući pri tome svoju prepoznatljivosti u okviru Distrikta 1910. Plan takodjer podrazumijeva intenzivnije informiranje javnosti o aktivnostima RC Tuzla, a sve sa ciljem boljeg povezivanja sa društvenom zajednicom.

Svim članovima Rotary Distrikt 1910 kao i članovima RC Tuzla želimo sretnu i uspješnu Novu rotarijansku godinu.

rotary administrator