• 23
  • Jun

Članovi RC Tuzla 99 prisustvovali su na konferenciji Distrikta 1910, održanoj 10. i 11. juna 2016. u Bruck – Mur-u.

Članovi RC Tuzla 99 prisustvovali su na konferenciji Distrikta 1910, održanoj 10. i 11. juna 2016. u Bruck /Mur-u. Konferenciji je prisustvovalo više od 250 rotarijanaca. Rotary klub Tuzla 99 predstavljali su članovi: Mario ZovkoEduard BrandalikSamir DurmićSlavica Bradvic Hanusic , Jasmina Meskovic Pandur , Sladan Dervisevic , kao i članovi RC i IAC Tuzla 99: Amina Rifatbegovic , Anel IbralicNadina Hadžiselimović i Rina Zovko. Konferencija je bila sadržajna, edukativno-promotivnog karaktera.. Realizirana su predavanja o Rotary fondaciji, razvoju Rotarija, omladinskim klubovima IAC, RAC i ROTEX, služenju novim generacijama, međunarodnom služenju, služenju struci i zajednici. Gosti na konferenciji su bili: predstavnik RI – a, PDG M. Ulke; Gradonačelnik Bruck/Mur-a gosp. H. Strassegger. Zanimljivo kratko predavanje na temu: “Srećan uprkos novcu”, održao je Prof. dr M. Lehofer. Upriličena je i dodjela nagrade Paul Harris Fellow, koju je primio asistent Guvernera Mario Zovko . U svečanoj završnici DG Gerhard Hellmann je predao dužnost guverneru Paulu Jankowitsch.

 

rotary administrator