Svaki Rotary-klub bira svoje članove, upravne odbore i ima jaku autonomiju unutar sistema svog statuta, statuta Rotary Internationala i drugih zakona. Rotary-klubovi sastaju se svake sedmice radi uspostavljanja prijateljstva i dogovaranja o aktivnostima služenja i ciljevima. Članstvo se stječe pozivom i zasnovano je na principu – po jedan zastupnik svake vrste posla ili djelatnosti, da bi se osigurao prosjek društvenog vodstva.

Rotary klub se sastoji od aktivnih članova/članica, odraslih osoba, dobrog karaktera i visoke poslovne/profesionalne reputacije i osoba koje uživaju ugled u našoj lokalnoj zajednici.

Na osnovu Ustava Rotar Internationala (član 5.), član/članica Rotary kluba Tuzla  može biti osoba koja je:

  1. angažirana kao vlasnik, partner, korporativni direktor, ili menadžer bilo koje dostojne i priznate struke ili profesije; ili
  2. ima bilo koju poziciju u bilo kojoj dostojnoj i priznatoj struci ili profesiji, ili u bilo kojoj poslovnici ili agenciji i ima izvršne ovlasti; ili
  3. penzioner koji je bio/bila na bilo kojoj poziciji navedenoj pod (1) ili (2) ove sekcije; ili
  4. dokazani lider u lokalnoj zajednici koji dijeli vrijednosti rotarijanstva; ili
  5. ima status korisnika Rotary fondacije kako je definirano od strane Rotary Internationala i njegovo/njeno mjesto poslovanja ili prebivalište se nalazi na području u kojem djeluje klub.

 

Ukoliko ispunjavate neke od gore navedenih uslova, možete nam poslati pismo namjere sa biografijom i obrazloženjem o Vašoj želji za pristupanje rotarijanstvu i Rotary klubu Tuzla . Klub će Vašu molbu razmotriti i o odlukama će Vas obavijestiti u roku od tri sedmice.

He profit most who serves best

“Najveća korist za čovjeka je služenje drugim ljudima”

ČLANOVI

ROTARY CLUB TUZLA
Samir Durmić

Samir Durmić

Predsjednik kluba

Durmić Samir / Ing.

Mario Zovko “Paul Harris Fellow”

Mario Zovko “Paul Harris Fellow”

Podrška mladima, asistent guvernera

Zovko Mario / dipl.ecc. / Mr.

Andrej Andrejević

Andrej Andrejević

Sekretar

Andrej Andrejević /Dipl.ing.el.

Beriz Ćivić

Beriz Ćivić

Blagajnik

Beriz Ćivić /Dr.Sci.

Jasmina Pandur

Jasmina Pandur

Rizničar

Jasmina Pandur /Dipl.ecc.

Slavica Bradvić Hanušić

Slavica Bradvić Hanušić

Međunarodna služba

Zlatko Berbić

Zlatko Berbić

Član kluba

Zlatko Berbić/ Ing.

Eduard Brandalik

Eduard Brandalik

Član kluba

Eduard Brandalik /Dipl.Ing.el.

Adnan Burina

Adnan Burina

Član kluba

Adnan Burina/ Dr.

Mirela Čanović

Mirela Čanović

Član kluba

Mirela Čanović /Žurnalist

Slađan Dervišević

Slađan Dervišević

Član kluba

Slađan Dervišević /Dipl.ecc.

Vedad Džaferagić

Vedad Džaferagić

Član kluba

Amira Kasumović

Amira Kasumović

Član kluba

Vedad Pašić

Vedad Pašić

Član kluba

Nedžad Pirić

Nedžad Pirić

Član kluba

mr. sci. Nedžad Pirić /dipl.ecc.

Adi Rifatbegović  “Paul Harris Fellow”

Adi Rifatbegović “Paul Harris Fellow”

Član kluba

Adi Rifatbegović /Prim. Dr.

Bakir Smailagić

Bakir Smailagić

Član kluba

Bakir Smailagić /Dipl.ecc.

Elnur Smajić

Elnur Smajić

Član kluba

Elnur Smajić /Dr.med.Elnur Smajić , PhD

Ljubiša Tešić

Ljubiša Tešić

Član kluba

Ljubiša Tešić /Dipl.ing.

Snežana Vasić

Snežana Vasić

Član kluba

Snežana Vasić /dr stomatologije

Dalibor Pavlović

Dalibor Pavlović

Član kluba

Dalibor Pavlović

Želimir Ban

Želimir Ban

Počasni član

POČASNI ČLANOVI

Julius Zupan

Julius Zupan

Počasni član

Faruk Ibrahimović

Faruk Ibrahimović

Počasni član

Želimir Ban

Želimir Ban

Počasni član